Formulář pro reklamaci zboží

Příloha č. 1 Obchodních podmínek

 

 Formulář pro reklamaci

Adresát:               VictoryImport s.r.o. ,Jičínská 226/17, Praha 3  (Zboží na tuto adresu nezasílejte, vyčkejte na vyrozumění, kam zboží zaslat

 

 

Uplatnění reklamace - co reklamujete

 

 

Co je předmětem reklamace-název zboží: 

Číslo objednávky:

 

Datum uzavření Smlouvy (objednávky): 

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: