Formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 OP

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:               VictoryImport s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 (zboží nezasílejte, dokud vám nesdělíme kam a jakým způsobem odeslat)

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy(datum objednávky):

 

Číslo objednávky: 

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Důvod odstoupení:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 Beru na vědomí, že dle obchodních podmínek nelze odstoupit od smlouvy u zboží podléhajícího zkáze, vyrobeného na míru, zboží rozbaleného z původního obalu a zboží , které nelze z hygienického důvodu vyměnit ani odstoupit od smlouvy.

 

Datum:

Podpis: